Opłaty targowe

Opłata targowa dzienna na 2016 rok:

  1. Sprzedaż z samochodu osobowego, ciężarowego, dostawczego 18
  2. Sprzedaż ze straganu 18
  3. Sprzedaż z ręki 13 zł
  4. Sprzedaż z ziemi 13 zł
  5. Za sprzedaż w innych formach 13 zł

Jako inkasentów opłaty targowej wyznacza się sołtysów danej wsi, za wynagrodzeniem 10% od pobranej opłaty. Opłatę pobiera się w dniu sprzedaży.