Straż pożarna


Jednostki Straży Pożarnej na terenie gminy:

OSP Pietrowice Wielkie
ul. 1 Maja 13, 47-480 Pietrowice Wielkie
tel. 32 419 80 45

OSP Cyprzanów
tel. 32 419 81 02

OSP Gródczanki
tel. 32 419 83 51

OSP Kornice
tel. 419 85 25

OSP Krowiarki
tel. 419 83 30

OSP Lekartów
tel. 419 86 59

OSP Maków
tel. 32 419 83 25

OSP Pawłów
tel. 32 419 80 33

OSP Samborowice
tel. 32 419 82 83

OSP Żerdziny
tel. 32 419 83 57

Straż Pożarna w Raciborzu
ul. Reymonta 8, 47-400 Racibórz
tel. 32 415 21 07,
tel. 32 415 21 08