Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich

ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice
telefon: 032 419 80 85
e-mail: komunalka@pietrowicewielkie.pl

Nr konta bankowego BS Racibórz/Pietrowice Wielkie

23 8475 1045 2005 3500 4206 0001

Dyrektor Zakładu

Reichel Jerzy

godziny urzędowania:
poniedziałek: 7.30 do 17.00
wtorek - czwartek 7.30 do 15.30
piątek: od 7.30 do 14.00

Przedmiot działalności

Zadaniem Zakładu jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

Swoje zadania Zakład wykonuje samodzielnie lub korzystając z usług innych wykonawców. 
Organizacja Zakładu Zakładem kieruje Dyrektor , którego zatrudnia i zwalnia Wójt, który jest równocześnie jego zwierzchnikiem służbowym.

Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Strukturę organizacyjną, system kontroli wewnętrznej, opis zakresu działania i podział czynności między wewnętrzne komórki organizacyjne - określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Zakładu.

Wniosek u wydanie warunków technicznych

Harmonogram odczytów wodomierzy_2018

Poniżej można ściągnąć aktualne sprawozdanie z badania wody:

SUW Maków 20.12.2017
SUW Maków 28.12.2017
SUW Sammborowice 20.12.2017
SUW Amandów 20.12.2017

SUW Maków Promieniotwórczość - 04.12.2017

SUW Samborowice Promieniotwórczość 05.12.2017

SUW Maków 31.10.2017
SUW Amandów 31.10.2017
SUW Amandów Promieniotwórczość 31.10.2017

SUW Samborowice 28.08.2017

SUW Maków 28.08.2017

SUW Amandów 28.08.2017

SUW Amandów 27.07.2017

SUW Maków 27.07.2017

SUW Maków Promieniotwórczość 17.08.2017

Sprawozdanie SUW AM 24.03.2017
Sprawozdanie SUW AM 28.04.2017
Sprawozdanie SUW Maków 16.05.2017
Sprawozdanie SUW Samborowice 24.03.2017
Sprawozdanie SUW Samborowice 28.04.2017

Sprawozdznie z badań SUW Maków
Sprawozdznie z badań SUW Amandów

Sprawozdznie z badań SUW Maków

Sprawozdznie z badań SUW Maków

Sprawozdznie z badań SUW Amandów

Sprawozdznie z badań SUW Samborowice

Sprawozdanie z badań NR SB/6134/04/2008

Sprawozdanie z badań NR SB/6135/04/2008

Sprawozdanie z badań NR SB/11495/06/2008

Sprawozdanie z badań NR SB/11498/06/2008

Sprawozdanie z badań NR SB/11499/06/2008

Sprawozdanie z badań NR SB/24786/10/2008

Sprawozdanie z badań NR SB/24787/10/2008

Sprawozdanie z badań NR SB/24788/10/2008