Jednostki Organizacyjne

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik:

Ewa Paletta

II piętro, pokój nr 10

tel.: 32 419 81 01 lub 32 419 80 75 wew. 135
gops@pietrowicewielkie.pl

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Dyrektor:

Jerzy Reichel

II piętro, pokój nr 15

tel.: 32 419 80 85 lub 32 419 80 75 wew. 141
komunalka@pietrowicewielkie.pl

BIBLIOTEKA GMINNA

Dyrektor:

Małgorzata Paletta

parter Centrum Społeczno-Kulturalnego

tel.: 32 419 80 99 lub 32 419 80 75 wew. 121
gbp@pietrowicewielkie.pl

JEDNOSTKI OŚWIATY