Rok 2018

Uchwała nr XXXI.312.2018 w sprawie budżetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2018.

Uchwała nr XXXII.322.2018  w sprawie budżetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2018.

Uchwała nr XXXI.323.2018   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Uchwała nr XXXI.338.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Uchwała nr XXXV.350.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Uchwała nr XXXI.351.2018 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie.
Uchwała nr XXXI.352.2018 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie.
Uchwała nr XXXI.353.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2026.
Uchwała nr XXXI.362.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2026.
Uchwała nr XXXI.363.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Uchwała nr II.21.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2026.
Uchwała nr II.22.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Uchwała nr III.31.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2026.
Uchwała nr III.32.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Uchwała nr III.33.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2019-2026.
Uchwała nr III.34.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała nr III.33.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2019-2026.
Uchwała nr III.34.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019