Rok 2014

Uchwała nr XXX/245/2013 w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2014-2025
Uchwała nr XXX/247/2013 w sprawie  budżetu  gminy Pietrowice Wielkie na rok 2014
Uchwała nr XXXI/263/2014 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała nr XXXII/280/2014 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała nr XXXIV/286/2014 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała nr XXXV/296/2014 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2014-2025
Uchwała nr XXXV/297/2014 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała nr XXXVI/303/2014 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2014-2025
Uchwała nr XXXVII/311/2014 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2014-2026
Uchwała nr XXXVII/312/2014 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała nr XXXIX/332/2014 w sprawie  zmiany uchwały nr XXXVIII/325/2014 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 24 października  2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Uchwała nr XXXIX/333/2014 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2014-2026
Uchwała  nr XXXIX/334/2014 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała nr III/20/2014 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2014 rok