Rok 2015

Uchwała nr IV/42/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2015-2026
Uchwała nr IV/43/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Uchwała nr IV/47/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Uchwała nr VI/65/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Uchwała nr VII/84/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Uchwała nr XI/123/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Uchwała nr XII/125/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Uchwała nr XIII/126/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Uchwała nr III/22/2014 w sprawie budżetu gminy Pietrowice wielkie na rok 2015
Uchwała nr III/21/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026