Rok 2016

Uchwała nr XIII/127/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2016-2026
Uchwała nr XIII/128/2015 w sprawie  budżetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2016
Uchwała nr XIV/141/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2016-2026
Uchwała nr XIV/142/2016 w sprawie zmian w  budżecie  gminy Pietrowice Wielkie na rok 2016
Uchwała nr XV/154/2016 w sprawie zmian w  budżecie  gminy Pietrowice Wielkie na rok 2016
Uchwała nr XVIII/183/2016 w sprawie zmian w  budżecie  gminy Pietrowice Wielkie na rok 2016
Uchwała nr XVIII/184/2016 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w
sprawie zmian w  budżecie  gminy Pietrowice Wielkie na rok 2016
Uchwała nr XIX/192/2016 w sprawie zmian w  budżecie  gminy Pietrowice Wielkie na rok 2016
Uchwała nr XX/202/2016 w sprawie zmian w  budżecie  gminy Pietrowice Wielkie na rok 2016
Uchwała nr XXI/205/2016 w sprawie zmian w  budżecie  gminy Pietrowice Wielkie na rok 2016
Uchwała nr XXII/206/2016 w sprawie zmian w  budżecie  gminy Pietrowice Wielkie na rok 2016