Rok 2017

Uchwała nr XXII/208/2016 w sprawie budżetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2017

Uchwała nr XXII/235/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXV/242/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXII/262/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2017-2026

Uchwała nr XXVI/263/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXVII/277/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2017-2026

Uchwała nr XXVII/278/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXVII/279/2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pietrowice Wielkie nr XXVI/263/2017 z dnia 21.06.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXVII/285/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXII/207/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pietrowice Wielkie na 2017-2026

Uchwała nr XXIX/295/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXX.305.2017  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXXI.311.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok