Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie

fundusz_europejki_pomoc_techniczna_logo                     fundusz_spojnosci_logo                                                                   

Gmina Pietrowice Wielkie realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich p.n.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie”, w ramach programu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” , organizowanego przez Województwo Śląskie oraz Ministerstwo Rozwoju.
Dofinansowanie z UE: 63 908,10 zł.

Gmina Pietrowice Wielkie przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2023. Dokument ten odgrywać będzie bardzo ważną rolę w kontekście pozyskiwania dotacji z UE na rozwój Gminy. Pozwoli bowiem określić priorytetowe kierunki działania w zakresie rewitalizacji.

Czym jest rewitalizacja?
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie lokalnego programu rewitalizacji.

Jakie są korzyści wynikające z opracowania LPR?

 Szczególnie istotnym elementem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji są konsultacje społeczne, których celem jest:

Uchwalony Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2023

Dnia 16 kwietnia 2018 r. uchwałą Nr XXXIV/333/2018 Rady Gminy Pietrowice Wielkie został przyjęty Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2023.

Pliki do pobrania:

Uchwala XXXIV.333.2018.pdf

LPR 2018-2023