Rok 2017

Uchwała Nr 4200/V/77/2017 -  w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżety za 2016 r

Uchwała nr 4200/V/148/2017 w sprawie opinii oprzedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wlk. informacji o przebiegu wykonania budżetu za