Analiza Stanu Gospodarki Odpadami

Podmiot odbierający odpady
Osiągnięte poziomy

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami 2017

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami 2016
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami 2015
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami 2014
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami 2013
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami 2012

udostępnienie informacji o podmiotach odbierających odpady 2016 r.

udostępnienie informacji o podmiotach odbierających odpady 2017 r.

Udostępnienie informacji o podmiotach odbierających odpady komunalne 2018