Gospodarka Nieruchomościami

GRUNTY GMINNE

• Dzierżawa nieruchomości

Oddanie gruntów będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie następuje odpłatnie w formie umowy na wniosek zainteresowanych stron. Należy także określić przedmiot oraz cel najmu lub dzierżawy.

wydzierżawienie_wynajem_użyczenie

• Użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

ustanowienie prawa użytkowania wieczystego

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
piętro I, pokój 4
Telefon: 32 419 80 75 wew.140
osoba obsługująca: Jolanta Niżborska