Sprawy Geodezyjne

GEODEZJA


• Rozgraniczenie nieruchomości

Do wniosku zaleca się dołączenie mapy ewidencyjnej ze wskazaniem granic nieruchomości podlegających rozgraniczeniu


rozgraniczenie nieruchomości

• Numer porządkowy budynku

Numer porządkowy ustala się z urzędu lub na wniosek zainteresowanych, należy także dołączyć mapę zasadniczą z inwentaryzacji powykonawczej budynku i zaświadczenie o zakończeniu budowy w przypadku, gdy wniosek dotyczy budynku istniejącego przeznaczonego do zamieszkania.

numer porządkowy

wniosek o podział nieruchomości

 

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
piętro I, pokój 4
Telefon: 32 419 80 75 wew.140
osoba obsługująca: Tomasz Kustoś