Gospodarka Odpadami Komunalnymi

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłaty za wywóz śmieci

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych w workach(papier, szkło, plastik) na 2018 rok

INFORMACJA DOT. WYWOZU ODPADÓW NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE

Na terenie gminy Pietrowice Wielkie zlokalizowany jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Fabrycznej w Pietrowicach Wielkich czynny w każdą sobotę od godz. 9.00 do godz. 14.00. Możliwość wywozu odpadów na teren PSZOK ma każdy mieszkaniec, który złożył deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Pietrowice Wielkie.

W naszej Gminie Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/189/2013 z dnia 13 marca 2013 r. uchwalono następujące stawki opłat za śmieci: Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,  w wysokości:

 1. 16 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec,
 2. 12 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców,
 3. 10 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców,
 4. 9  złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców,
 5. 8  złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców,
 6. 7  złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 6 mieszkańców,
 7. 6  złotych 50 groszy od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 7 lub więcej mieszkańców.

Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady  NIE są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

 1. 32 złote od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec,
 2. 24 złote od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców,
 3. 20 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców,
 4. 18 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców,
 5. 16 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców,
 6. 14 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 6 mieszkańców,
 7. 13 złotych  od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 7 lub więcej mieszkańców.

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
piętro I, pokój 3
Telefon: 32 419 80 75 wew.150
osoba obsługująca: Diana Ziegler