Gospodarka Odpadami Komunalnymi

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłaty za wywóz śmieci

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych w workach(papier, szkło, plastik) na 2018 rok

zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od sierpnia 2018 r.

INFORMACJA DOT. WYWOZU ODPADÓW NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE

Na terenie gminy Pietrowice Wielkie zlokalizowany jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Fabrycznej w Pietrowicach Wielkich czynny w każdą sobotę od godz. 9.00 do godz. 14.00. Możliwość wywozu odpadów na teren PSZOK ma każdy mieszkaniec, który złożył deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Pietrowice Wielkie.

W naszej Gminie Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/189/2013 z dnia 13 marca 2013 r. uchwalono następujące stawki opłat za śmieci: Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,  w wysokości:

 1. 16 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec,
 2. 12 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców,
 3. 10 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców,
 4. 9  złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców,
 5. 8  złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców,
 6. 7  złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 6 mieszkańców,
 7. 6  złotych 50 groszy od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 7 lub więcej mieszkańców.

Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady  NIE są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

 1. 32 złote od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec,
 2. 24 złote od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców,
 3. 20 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców,
 4. 18 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców,
 5. 16 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców,
 6. 14 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 6 mieszkańców,
 7. 13 złotych  od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 7 lub więcej mieszkańców.

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
piętro I, pokój 3
Telefon: 32 419 80 75 wew.150
osoba obsługująca: Diana Ziegler