Rok 2016

Uchwała Nr 4200/V/190/2015 - w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Uchwała Nr 4200/V/191/2015 - w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026

 Uchwała Nr 4200/V/118/2016

Uchwała RIO Nr 4200/V/172/2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Uchwała RIO Nr 4200/V/173/2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała RIO Nr 4200/V/174/2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026