Żerdziny

Informacje ogólne

Żerdziny leżące 4 km od Raciborza w kierunku północno-zachodnim występują w dokumentach z 1383 roku. Od XIV-XIV wieku wieś należała do Kolegiaty Raciborskiej, a potem Skarbu Pruskiego. W 1784 roku we wsi mieszkało 121 mieszkańców; w 1842 roku 168 mieszkańców a w 1882 r. 333.