Samborowice

Informacje ogólne

Wieś wzmiankowana w akcie fundacyjnym z 1288 roku. Nazwa odimienna pochodzi od imienia Sambor. W 1308 roku należała do komandorii joannitów w Grobnikach, ale już w roku 1377 brak jej w wykazie ich posiadłości. W roku 1500 Samborowice i Kuchelnę zakupił Jarolin (Hieronim) Szamazowski z Rohowa, a po nim kilku innych właścicieli. W roku 1599 jeden z nich, Bartłomiej Reiswitz, na stałe przyłączył ją do Krzanowic.

Samborowice zasłynęły dzięki pracom archeologicznym, prowadzonmi tu w latach 1973-82 w piaskowni, 1 km na zachód od wsi, które doprowadziły do odkrycia i przebadania 115 ciałopalnych grobów popielcowych kultury łużyckiej oraz do odkrycia osady kultury amfor kulistych.

We wsi znajduje się neobarokowy kościół parafialny Świętej Rodziny z 1933roku.