Jakość powietrza i informowanie

Informacje o jakości powietrza

wios dotyczy informowania o jakosci powietrza
wios dotyczy przyczyn złej jakosci powietrza

KOMUNIKAT Z DNIA 09.12.2015 - o przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń