REFERENDUM 2015

Informuje się, że Obwodowe Komisje ds. Referendum powołane na terenie Gminy Pietrowice Wielkie w celu przeprowadzenia referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. rozpoczynają pracę w dniu głosowania od godz. 5.00.
Głosowanie w lokalach: 6.00 – 22.00