sprawozdania

Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy z podmiowami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z rok 2011

Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy z podmiowami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012

Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy z podmiowami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013

Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy z podmiowami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracyGminy Pietrowice Wielkie z podmiotamiprowadzącymi działalność pożytkupublicznego za rok 2015

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracyGminy Pietrowice Wielkie z podmiotamiprowadzącymi działalność pożytkupublicznego za rok 2016

Sprawozdanie z rocznego programu współpracy z OPP ZA 2017