Informacje z wykonania budżetu

informacja_o_wykonaniu_budzetu_za_I_polrocze_2009.pdf

informacja_o_wykonaniu_budzetu_za_I_polrocze_2010.pdf

informacja_o_wykonaniu_budzetu_za_I_polrocze_2011.pdf

informacja_o_wykonaniu_budzetu_za_I_polrocze_2012.pdf

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013.pdf

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2014.pdf
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 - Załącznik nr 1
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 - Załącznik nr 2
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 - Załącznik nr 3
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 - Załącznik nr 1
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 - Załącznik nr 2
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 - Załącznik nr 3

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 - Załącznik nr 1
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 - Załącznik nr 2
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 - Załącznik nr 3

FN.0050.18.2017
Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2017 Załącznik_nr 1
sprwozdanie opisowe za I_półrocze 2017  Załącznik nr 2
sprawozdanie opisowe za I pólrocze 2017 Załącznik_nr 3

FN.0050.21.2018

Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2018 Załącznik_nr 1

Sprawozdanie opisowe za I_półrocze 2018  Załącznik nr 2

Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2018 Załącznik_nr 3