Sprawozdania z wykonania budżetu

Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu za rok 2017.pdf

Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu za rok 2016.pdf

Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu za rok 2015.pdf

Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu za rok 2014.pdf

Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu za rok 2013.pdf

Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu za rok 2012.pdf

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2011.pdf

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2010.pdf

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2009.pdf