Rok 2012

I KWARTAŁ

Sprawozdanie RB-27S kwartał I

Sprawozdanie Rb-28S kwartał I

Sprawozdanie Rb-N kwartał I

Sprawozdanie Rb-NDS kwartał I

Sprawozdanie Rb-Z kwartał I

II KWARTAŁ

Sprawozadnie Rb-NDS - kwartał II

Sprawozdanie Rb-27S - kwartał II

Sprawozdanie Rb 28S - kwartał II

Sprawozdanie Rb-N - kwartał II

Sprawozdanie Rb-Z - kwartał II

III KWARTAŁ

Sprawozdanie RB-27S kwartał III


Sprawozdanie Rb-28S kwartał III


Sprawozdanie Rb-N kwartał III


Sprawozdanie Rb-NDS kwartał III


Sprawozdanie Rb-Z kwartał III

IV KWARTAŁ

Sprawozdanie Rb-27S - IV kwartał

Sprawozdanie Rb-28 - IV kwartał

Sprawozdanie Rb-N - IV kwartał

Sprawozdanie Rb-NDS - IV kwartał

Sprawozdanie Rb-Z - IV kwartał