Rok 2012

I kwartał 2012rok

II kwartał 2012rok

III kwartał 2012rok

Wykonanie budżetu za 2012 rok