Rok 2009

I Kwartał 2009 rok

II Kwartał 2009 rok

III Kwartał 2009 rok

Wykonanie budżetu Gminy za 2009 rok.