Rok 2008

I Kwartał 2008 rok

II Kwartał 2008 rok

III Kwartał 2008 rok

Wykonanie budżetu Gminy za 2008 rok.