Rok 2007

I Kwartał 2007 rok

II Kwartał 2007 rok

III Kwartał 2007 rok

Wykonanie budżetu Gminy za 2007 rok.