Lekartów

Sołtys:

Piotr Parys

Rada Sołecka:

Wilhelm Labud
Oswald Schuderla
Zygfryd Bula
Maria Lenort

rada_solecka_lekatrw

Pliki do pobrania:

Statut sołectwa Lekartów