Sekretarz

Sekretarz

Gabriel Kuczera

Do zakresu zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w szczególności:

 

Kontakt:

I piętro, pokój nr 1
tel. 032 419 80 75 wew.111   fax 032 419 84 07
osoba obsługująca: Sandra Jurkowska

email: sekretarz@pietrowicewielkie.pl