Skarbnik Gminy

Skarbnik
Marzena Kopczewska

Wykształcenie: Wyższe

Stan Cywilny: wolny, jedno dziecko

 

Do zakresu zadań Skarbnika należy w szczególności:

Kontakt:

II piętro, pokój Nr 14
tel. 032 419 80 75 wew. 126

email: skarbnik@pietrowicewielkie.pl