Wójt Gminy

Wójt


Andrzej Wawrzynek

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

Kontakt:

I piętro, pokój nr 1
tel. 032 419 80 75 wew.111   fax 032 419 84 07
osoba obsługująca: Sandra Jurkowska

email: wojt@pietrowicewielkie.pl