Amandów

Sołtys:

Teresa Dudek

Rada Sołecka:

Agnieszka Gorczowska
Dorota Adamczyk
Marzena Franczyk

rada_solecka_amandow

Pliki do pobrania

Statut sołectwa Amandów