Sprawozdania z wykonania budżetu


Rok 2009

Sprawozdania z wykoniania budżetu za I półrocze 2009 roku.pdf


Rok 2008

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2008 roku.pdf (wersja opisowa)

Informacja Wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za rok 2008.pdf

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2008 roku.pdf

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2008 roku.pdf

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2008 roku.pdf

 

Rok 2007

Informacja Wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za rok 2007.pdf

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2007 roku.pdf

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2007 roku.pdf

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2007 roku.pdf

 

Rok 2006

Informacja Wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za rok 2006.pdf

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2006 roku.pdf

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2006 roku.pdf

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2006 roku.pdf

 

Rok 2005

Informacja Wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za rok 2005.pdf