Plan odnowy miejscowości Lekartów

...Do mocnych stron wsi można niewątpliwie zaliczyć poprawę efektywności rolnictwa, atrakcyjne położenie geograficzne w pobliżu przejścia granicznego z Czechami, wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez wprowadzenie dofinansowania nowoczesnych systemów grzewczych oraz przygotowania przez władze lokalne terenu pod inwestycje...

Pełny tekst Planu dostępny w pliku poniżej:

Pliki do pobrania:

Plan odnowy miejscowości Lekartów.pdf