Plan odnowy miejscowości Kornice

Sołectwo Sołectwo kornice należyso miejscowości rolniczych zarówno pod względem zabudowy, jak i przeznaczenia oraz zagospodarowania powierzchni ziemi. Na terenie wsi przewaza zabudowa wiejska, na którą skłądają się budynki mieszkalne i zabudowania gospodarcze.

Cały tekst w pliku ponizej...

Pliki do pobrania:

Plan odnowy miejscowości Kornice.pdf