Gminny program profilaktyki na rok 2009

 

Realizacja zadań nakreślonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałąniu alkoholizmowi znajduje odbicie w uchwalanycm corocznie gminnym programie profilaktyki. Program ten stanowiczęść strategii rozwiązywania problemów społecznych, przycjętych przez radę gminy

Cały tekst programu w pliku ponizej...

Pliki do pobrania:

Program Profilaktyki na rok 2009.pdf