Wyniki kontroli RIOK

Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili w dniach  od 3 listopada do 2 grudnia 2008 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Pietrowice Wielkie za okres od 1 stycznia 2004 r. do 2 grudnia 2008 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli, podpisanym dnia 11 grudnia 2008 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej...

Cały tekst wystąpienia mozna przeczytać pobrać poniżej

Pliki do pobrania:

Wystąpienie pokontrolne UG Pietrowice Wielkie