Magazyn lokalny

"Głos Gminy" - bezpłatny magazyn informacyjny wydawany przez Radę Gminy Pietrowice Wielkie

Drogi Czytelniku

Możesz współrealizować to czasopismo! Coś ciekawego dzieje się w twojej wiosce? Brałeś udział w ciekawej wyprawie, imprezie kulturalnej, sportowej? A może posiadasz mało znaną wiedzę z historii naszej gminy? Jeśli czujesz, że podołasz temu zadaniu - chwyć za pióro, włącz komputer i pisz! Pamiętaj, że celem gazetki jest działalność informacyjno - sprawozdawcza. Dzięki niej do wszystkich mieszkańców naszej gminy może dotrzeć każda istotna informacja: o wydarzeniach, o planowanych i zrealizowanych inwestycjach, o obowiązujących terminach, itp. Głos Gminy jest też Źródłem informacji o sprawach bezpośrednio nas dotyczących, o których nierzadko nie mamy podstawowej wiedzy (np. zasady segregacji surowców wtórnych, wskazówka jak i gdzie dochodzić swych praw konsumenckich, itd.). W ten sposób pomaga nam uniknąć przykrego zaskoczenia w nowej sytuacji. Wszystkie materiały do druku najlepiej jest dostarczyć w wersji elektronicznej: na dyskietce lub CD - do sekretariatu Urzędu Gminy lub e-mailem na adres podany obok.

Redaktor Naczelna
Gabriela Seidel