Wykazy nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Wykazy nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r., poz. 2147) Wójt Gminy Pietrowice Wielkie podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 4 (Tel. 32 4198075 wew. 140)

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Pietrowice Wielkie dz. 445 i 446
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Pietrowice Wielkie dz. 184
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Maków dz. 56