Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży

Informacje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  i sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 1774) Wójt Gminy Pietrowice Wielkie podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 4 (Tel. 4198075 wew. 140)