Wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu

Wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu

Plan zagospodarowania przestrzennego

plan_zagospodarowania_przestrzennego