Informacja o możliwości dofinansowania do wapnowania gleb

Informacja o możliwości dofinansowania do wapnowania gleb

Wapnowanie regeneracyjne gleb w woj. śląskim - dopłaty do wapnowania ze środków
WFOŚiGW w Katowicach

http://www.sir-katowice.pl