Scalanie Gruntów na obszarze Pawłów i Żerdziny w Gminie Pietrowice Wielkie

Scalanie Gruntów na obszarze Pawłów i Żerdziny w Gminie Pietrowice Wielkie

Obwieszczenie SE.V.604.18.2016