Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu

Rok 2015

Uchwała nr 4200/V/197/2014 – w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Uchwała nr 4200/V/198/2014 – w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr 4200/V/199/2014 – w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie projekcie  uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała nr 4200/V/43/2015 – w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pietrowice Wielkie, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Uchwała nr 4200/V/42/2015 – w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 4.469.318,27 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała Nr 4200/V/56/2015 - w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.