Dzisiaj jest:
czwartek, 25 kwietnia 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2014

Uchwala 410/V/75/2014 w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie sprawozdaniu z  wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Uchwała RIO 4100/IV/120/2014 w spawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Pietrowice Wielkie pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 140.400,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu Ograniczania Niskiej Emisji  dla Gminy Pietrowice Wielkie – IV etap

Uchwała nr 4100/V/138/2014 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku 

Uchwała nr 4100/V/198/2013 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 6.349.246,67 przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwala nr 4100/V/199/2013 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie projekcie  uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025

Uchwała nr 4100/V/197/2013 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Uchwała nr 4200/V/78/2015 – w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij