Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu

Rok 2013

Uchwała nr 4100/V/151/2012 – w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem
Uchwala nr 4100/V/152/2012 – w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 6.491.897,30 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr 4100/V/153/2012 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie projekcie  uchwały w sprawie wielkoletniej prognozy finansowej na lata 2013-2025

Uchwała nr 4100/V/60/2013 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Uchwała RIO nr 4100.V.102.2013 w sprawie: Opinii  o możliwości spłaty przez Gminę Pietrowice Wielkie pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 214.476,00 zł
Uchwała RIO 4100.V.129.2013  w sprawie: Opinii  o przedłożonej przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze

 

opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.