Dzisiaj jest:
środa, 19 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Biuletyn Informacji Publicznej
Rozstrzygniete przetargi

Remont i doposażenie świetlicy w Kornicach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

05.10.2005

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO. Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr SPO-2.3-2.24/59/05/U/49/2005 w ramach SPO “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”; priorytet – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; działanie – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Przedmiot przetargu: Remont i doposażenie świetlicy w Kornicach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (CPV 45454000-4, 45421125-6, 45233262-3).

Termin realizacji:  30.06.2006.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Uwagi: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 3, lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Jerzy Reichel, e-mail: jerzy@pietrowicewielkie.pl, tel. 032-4198075, lok. 3, w godz. 8.00-15.00. fax 032-4198407.

Termin składania ofert: Upływa dnia 20.10.2005 o godzinie 11:30. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 3.

Otwarcie ofert: Nastąpi dnia 20.10.2005 o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 8.

Remont ul. Osiedleńczej w Pawłowie

30.09.2005

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO.

Przedmiot przetargu: Remont nawierzchni drogi ul. Osiedleńczej w Pawłowie(CPV 45233220-7).

Termin realizacji: (wymagany) - 30.12.2005.

Termin realizacji (pożądany) - 30.11.2005.

Budowa kanalizacji wraz z utwardzeniem nawierzchni

16.09.2005

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO.

Przedmiot przetargu: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem utwardzenia ul.Sienkiewicza w Pietrowicach Wielkich(CPV 45233223-1, 45232130-2, 45233220-7).

Termin realizacji: (wymagany) - 30.04.2006.

Termin realizacji (pożądany) - 30.11.2005.

Dostawa oleju opałowego do kotłowni w szkołach; w Pietrowicach Wlk i Samborowicach

26.08.2005

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie prowadzi postępowanie w formie zapytania o cenę o wartości poniżej 60 000 EURO.

Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju opałowego do kotłowni w szkołach; w Pietrowicach Wlk i Samborowicach. Przewidywana ilość oleju opałowego 50 000 litrów.

Termin realizacji: wrzesień 2005 - 30 kwiecień 2006 r.

Dowóz uczniów do placówek oświatowych położonych na terenie gminy oraz dzierżawa autobusu

04.08.2005

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 tel./fax 4198407 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO

Przedmiot przetargu: „Dowóz uczniów do placówek oświatowych położonych na terenie gminy oraz dzierżawa autobusu szkolnego w roku szkolnym 2005-2006”.

Termin realizacji: rok szkolny 2005-2006

Zakup i transport opału na sezon 2005/2006

13.07.2005

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 tel./fax 4198407 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO

Przedmiot przetargu: „Zakup i transport opału do budynków komunalnych na sezon grzewczy 2005/2006”.

Termin realizacji: od 22.08.2005r. do 30.04.2006

Modernizacja dróg transportu rolnego

01.07.2005

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO.

Przedmiot przetargu: Modernizacja dróg transportu rolnego w Pawłowie i Samborowicach metodą recyklingu.(CPV 45233223-8, 45233251-3).

Termin realizacji: (wymagany) - 15.10.2005. Termin realizacji (pożądany) - 30.09.2005.

Termomodernizacja budynku ZSP w Krowiarkach

28.06.2005

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO.

Przedmiot: Termomodernizacja budynku ZSP w Krowiarkach przy ul. Szkolnej 19 polegająca na dociepleniu przegród budowlanych

Termin realizacji:: 01/08/2005 - 30/09/2005 r.

Udzielenie kredytu długoterminnowego w wysokości 1 500 000 PLN

03.06.2005

Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 tel/fax 4198407 ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 60.000 euro.

Przedmiot: "Udzielenie kredytu długoterminnowego w wysokości 1 500 000 PLN". CPV 66130000

Termin realizacji: 03.10.2005 r. - 30.07.2006

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: - cena -100 %

Nadzór nad robotami budowlanymi w latach 2005-2006

03.06.2005

Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 tel/fax 4198407 ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro.

Przedmiot: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w latach 2005-2006 we wszystkich branżach".

Termin realizacji: 01.07.2005 r. - 31.12.2006

Modernizacja instalacji grzewczej w ZSP Krowiarki

04.05.2005

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO.

Przedmiot: Modernizacja instalacji grzewczej w ZSP Krowiarki

Termin realizacji: 20/06/2005 - 30/08/2005 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena-100% SIWZ.

Wykonanie projektu i budowa hali sportowo-widowiskowej przy PSP i Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich

27.04.2005

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5

Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu i budowa hali sportowo-widowiskowej przy PSP i Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich

Termin realizacji zadania: 23.05.2005 do 30.07.2006 r.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.

14.04.2005

Wójt Gminy w Pietrowicach Wielkich ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłego Domu Kultury, położonej w Pietrowicach Wielkich przy ulicy Raciborskiej 5.

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI : 292.000,- zł

Wymiana pokrycia dachowego budynku w Samborowicach, ul. Opawska 7

17.03.2005

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 tel/fax 4198407 ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro.

Przedmiot: "Wymiana pokrycia dachowego budynku w Samborowicach, ul Opawska 7".

Termin realizacji: 30.06.2005 r.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.

31.01.2005

Wójt Gminy w Pietrowicach Wielkich ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłego Domu Kultury, położonej w Pietrowicach Wielkich przy ulicy Raciborskiej 5.

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI : 365.000,- zł

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij