Dzisiaj jest:
poniedziałek, 19 marca 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Biuletyn Informacji Publicznej
Rozstrzygniete przetargi

Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy, na basen oraz dzierżawa autobusu

16.07.2009

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.

Przedmiot przetargu: „Przewóz uczniów do placówek oświatowych położonych na terenie gminy, na basen oraz dzierżawa autobusu szkolnego w roku szkolnym 2009-2010 "(CPV: 60.11.20.00-6)

Termin realizacji: rok szkolny 2009/2010

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 80%, dzierżawa autobusu 20%

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zakup i transport opału do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej

16.07.2009

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych. 
Przedmiot przetargu: Zakup i transport opału do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie (CPV 60.12.31.00-7)

Termin realizacji: od 15.08.2009r. do 30.04.2010r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Dostawa i montaż systemu alarmowania ludnosci Gminy Pietrowice Wielkie

26.06.2009

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.Zadaie realizowane w ramach projektu pn. "Bezpieczna ludność na pograniczu współfinansowanego ze srodków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 - 2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska.

Przedmiot przetargu: Dostawa i montaż systemu alarmowania ludności Gminy Pietrowice Wielkie (CPV 35.24.00.00-0).

Termin realizacji:  21.08.2009.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Wadium: Nie dotyczy

Rewitalizacja parku Kornice

09.06.2009

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.

Przedmiot przetargu: Rewitalizacja parku Kornice (CPV 45223320-5, 45233222-1, 45233226-9, 45111291-4).

Termin realizacji:  30.06.2010.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Wadium: Oferent przystepujący do przetargu zobowiazany jest wnieść wadium w wysokości 6 000 zł na warunkach okreslonych w SIWZ

Odnowa zielonego centrum Krowiarek

09.06.2009

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.

Przedmiot przetargu: Odnowa zielonego centrum Krowiarek (CPV 45223320-5, 45233222-1, 45233226-9, 45111291-4).

Termin realizacji:  30.06.2010.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Wadium: Oferent przystepujący do przetargu zobowiazany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 zł na warunkach okreslonych w SIWZ

Modernizacja centrum sołectwa Pietrowice Wielkie

04.06.2009

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.

Przedmiot przetargu: Odnowa centrum sołectwa Pietrowice Wielkie (CPV 45223320-5, 45233222-1, 45233226-9, 45111291-4).

Termin realizacji:  30.06.2010.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Wadium: Oferent przystepujący do przetargu zobowiazany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 zł na warunkach okreslonych w SIWZ

Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. 1-go Maja w Pietrowicach Wielkich

01.04.2009

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 tel./fax 032-4198407 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych 

Przedmiot przetargu: "Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. 1-go Maja w Pietrowicach Wielkich".

Termin realizacji: 7 dni po podpisaniu umowy. do 30.11.2010

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100 % jak w SIWZ

Wymiana odcinka zdegradowanej sieci wodociagowej Pawłów-Żerdziny

27.03.2009

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 tel./fax 032-4198407 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Wymiana odcinka zdegradowanej sieci wodociągowej Pawłów-Żerdziny".

Termin realizacji: 7 dni po podpisaniu umowy. do 13.11.2009

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100 % jak w SIWZ

Wykonanie i remont nawierzchni chodników i dróg w Gminie Pietrowice Wielkie

19.02.2009

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 tel./fax 4198407 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Wykonanie i remont nawierzchni chodników i dróg w Gminie.

Termin realizacji: 7 dni po podpisaniu umowy. do 31.08.2009

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100 % jak w SIWZ

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 PLN

29.10.2008


Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski.

Przedmiot przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000.000,00zł. (CPV 66.13.00.00)

Termin realizacji: (wymagany) - do 7 dni po podpisaniu umowy

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Budowa chodnika przy ul. 1-go Maja w Pietrowicach Wielkich DW 416 - II etap

15.09.2008

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 tel./fax 4198407 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: Budowa chodnika przy ul. 1-go Maja w Pietrowicach Wielkich DW 416-II etap

Termin realizacji: 7 dni po podpisaniu umowy. do 21.11.2008

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100 % jak w SIWZ

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Centrum społeczno-kulturalnego wraz z przestrzenią wystawienniczą

01.09.2008

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.

Przedmiot przetargu: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Centrum społeczno-kulturalnego wraz z przestrzenią wystawienniczą w Pietrowicach Wielkich (CPV 74222000-1, 74225000-2,).

Termin realizacji: (wymagany) - 19.12.2008.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko _Orlik 2012 przy ZS Pietrowice Wielkie

08.08.2008

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 tel./fax 4198407 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko-Orlik 2012 przy ZS Pietrowice Wielkie".

Termin realizacji: Od dnia przekazania placu budowy. do 14.11.2008

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100 %, jak w SIWZ

Wadium: 20 000 zł na warunkach określonych w pkt 8 SIWZ

Modernizacja dróg transportu rolnego nr 499, 502, 527 w Kornicach

26.07.2008

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.

Przedmiot przetargu: Modernizacja dróg transportu rolnego w Kornicach metodą recyklingu oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej zamkniętej o gr 4 cm.(CPV 45454000-4,).

Termin realizacji: (wymagany) - 30.09.2008. Termin realizacji (pożądany) - 30.09.2008.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Dowóz uczniów do placówek oświatowych położonych na terenie gminy, na basen oraz dzierżawa autobusu szkolnego w roku szkolnym 2008/2009

18.07.2008

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 tel./fax 4198407 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: „Dowóz uczniów do placówek oświatowych położonych na terenie gminy, na basen oraz dzierżawa autobusu szkolnego w roku szkolnym 2008/2009”.

Termin realizacji: Rok szkolny 2008/2009

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena dowozu uczniów (bilety) - 80 %

Cena dzierzawy autobusu - 20 %

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij