Dzisiaj jest:
sobota, 23 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Biuletyn Informacji Publicznej
Rozstrzygniete przetargi

Zakup i transport opału do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie

26.07.2011

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Zakup i transport opału do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie "

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji: od 01.09.2011r. do 30.04.2012r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Termin składania ofert: 11.08.2011r. godz 09:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 11.08.2011r. godz 09:30 pok. nr8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 26.07.2011r.w

BZP pod numerem 217236-2011.

Pliki do pobrania:

PONOWNY WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

wybór oferty najkorzytsniejszej

SIWZ

Wykonanie remontu nawierzchni chodników w Gminie Pietrowice Wielkie

13.07.2011

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Wykonanie remontu nawierzchni chodników w Gminie Pietrowice Wielkie "

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji: do 30.09.2011r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Termin składania ofert: 28.07.2011r. godz 09:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 28.07.2011r. godz 09:30 pok. nr8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 13.07.2011r.w

BZP pod numerem 198092-2011.

Pliki do pobrania:

wybór oferty najkorzystniejszej 2

wybór oferty najkorzystniejszej

SIWZ

PRZEDMIAR

„Przewóz uczniów do placówek oświatowych położonych na terenie gminy, na basen oraz oddanie w dzierżawę autobusu szkolnego będącego własnością (...)

27.06.2011

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: Usługa- „Przewóz uczniów do placówek oświatowych położonych
na terenie gminy, na basen oraz oddanie w dzierżawę autobusu szkolnego
będącego własnością Zamawiającego w roku szkolnym 2011/2012”

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji: Rok szkolny 2011/2012

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Termin składania ofert: 13.07.2011r. godz 10:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 13.07.2011r. godz 10:30 pok. nr8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 27.06.2011r.w

BZP pod numerem 173122-2011.

Pliki do pobrania:

Wybór oferty najkorzystniejszej

SIWZ

"Remont płyty boiska i uzupełnienie infrastruktury otaczajacej"

20.06.2011

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Remont płyty boiska i uzupełnienie infrastruktury otaczajacej"

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji: I etap: do 31.10.2011r., II etap: do 31.05.2012 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Termin składania ofert: 06.07.2011r. godz 09:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 06.07.2011r. godz 09:30 pok. nr8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 20.06.2011r.w

BZP pod numerem 165626-2011.

Pliki do pobrania:

unieważnienie postępowania

Wyjaśnienie SIWZ- 29.06.2011r.

SIWZ

Dokumenty pozostałe

Doposażenie placyków zabaw w sołectwach Gminy Pietrowice Wielkie

11.05.2011

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Doposażenie placyków zabaw w sołectwach Gminy Pietrowice Wielkie"

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji: wymagany: do 30.09.2011r., pożądany: do 31.08.2011 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: 8.000,00 zł

Termin składania ofert: 26.05.2011r. godz 09:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 26.05.2011r. godz 09:30 pok. nr8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 11.05.2011r.w

BZP pod numerem 109526-2011.

Pliki do pobrania:

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

SIWZ

dokumenty pozostałe

Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych

18.04.2011

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych"

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji: I etap do 31.05.2011r., II etap do 30.06.2011 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Termin składania ofert: 04.05.2011r. godz 10:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 04.05.2011r. godz 10:30 pok. nr8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 15.04.2011r.w

BZP pod numerem 80250-2011.

Pliki do pobrania:

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

SIWZ i PRZEDMIAR

Boisko wielofunkcyjne w Żerdzinach

06.04.2011

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Boisko wielofunkcyjne w Żerdzinach"

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji: do 31.10.2011r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% ceny całkowitej(brutto) przedstawionej w ofercie

Termin składania ofert: 21.04.2011r. godz 08:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 21.04.2011r. godz 08:30 pok. nr8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 06.04.2011r.w

BZP pod numerem 66926-2011. Przewiduje się unieważnienie postępowania

o udzielenie zamówienia w przypadku nie przyznania środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Pliki do pobrania:

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - 17.05.2011r.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ 18.04.2011

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ 18.04.2011

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ 13.04.2011

SIWZ

Dokumenty pozostałe

Boisko wielofunkcyjne w Samborowicach

06.04.2011

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Boisko wielofunkcyjne w Samborowicach"

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji: I etap - do 31.10.2011r., II etap - do 31.05.2012r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% ceny całkowitej(brutto) przedstawionej w ofercie

Termin składania ofert: 21.04.2011r. godz 09:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 21.04.2011r. godz 09:30 pok. nr 8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 06.04.2011r.w

BZP pod numerem 67052-2011. Przewiduje się unieważnienie postępowania

o udzielenie zamówienia w przypadku nie przyznania środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Pliki do pobrania:

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - 17.05.2011r.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ 18.04.2011

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ 18.04.2011

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 14.04.2011

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ 13.04.2011

SIWZ

Dokumenty pozostałe

Boisko wielofunkcyjne w Pawłowie

06.04.2011

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Boisko wielofunkcyjne w Pawłowie"

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji: I etap - do 31.10.2011r., II etap - do 31.05.2012r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% ceny całkowitej(brutto) przedstawionej w ofercie

Termin składania ofert: 21.04.2011r. godz 10:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 21.04.2011r. godz 10:30 pok. nr 8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 06.04.2011r.w

BZP pod numerem 67178-2011. Przewiduje się unieważnienie postępowania

o udzielenie zamówienia w przypadku nie przyznania środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

WYJAŚNIENIA DO SIWZ 18.04.2011

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ 18.04.2011

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ 13.04.2011

SIWZ

Dokumenty pozostałe

"Zielony zakątek Samborowic"

04.04.2011

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Zielony zakątek Samborowic"

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji: do 31.10.2011r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% ceny całkowitej(brutto) przedstawionej w ofercie

Termin składania ofert: 19.04.2011r. godz 10:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 19.04.2011r. godz 10:30 pok. nr8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 04.04.2011r.w

BZP pod numerem 64424-2011. Przewiduje się unieważnienie postępowania

o udzielenie zamówienia w przypadku nie przyznania środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Pliki do pobrania:

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAPYTANIA DO SIWZ-13.04.2010

SIWZ

Dokumenty pozostałe

"Rewitalizacja parku w Kornicach - II etap"

04.04.2011

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Rewitalizacja parku w Kornicach - II etap"

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji: do 31.10.2011r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% ceny całkowitej(brutto) przedstawionej w ofercie

Termin składania ofert: 19.04.2011r. godz 09:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 19.04.2011r. godz 09:30 pok. nr8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 04.04.2011r.w

BZP pod numerem 64422-2011. Przewiduje się unieważnienie postępowania

o udzielenie zamówienia w przypadku nie przyznania środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Pliki do pobrania:

Wybor oferty najkorzystniejszej

WYJAŚNIENIE I ZMIANA SIWZ - 21.04.2011

ZMIANA TREŚĆI SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 15.04.2011r.

ZAPYTANIA DO SIWZ-13.04.2010

SIWZ

Dokumenty pozostałe

„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych”

15.09.2010

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczajacej kwoty określone na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp

Przedmiot przetargu: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych”(CPV; 66113300)

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie 

Termin realizacji: udzielenie kredytu do 30.11.2010 r., spałata kredytu w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2020r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: 15.000 zł (warunki wnoszenia wadium określa SIWZ)

Termin składania ofert: 26.10.2010 godz 10:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu przesłano w dniu 15.09.2010r. do Urzędu Oficjanych Publikacji Wspólnot Europejskich  

Pliki do pobrania:

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZMIANA TREŚCI SIWZ - 25.10.2010

opinia RIO o mozliwosci splaty kredytu

uzupełniane dokumenty - 20.10.2010

uzupełniane dokumenty - 19.10.2010

wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ III

wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ II

wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

załaczniki do pisma "wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ cz1

załaczniki do pisma "wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ cz2

załaczniki do pisma "wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ cz3

załaczniki do pisma "wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ cz4

załaczniki do pisma "wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ cz5

załaczniki do pisma "wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ cz6

załaczniki do pisma "wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ cz7

 załaczniki do pisma "wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ cz8

SIWZ

Załączniki

 

Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pawłowie w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”

10.08.2010

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.

Przedmiot przetargu: Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pawłowie w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” (CPV; 45112723-9, 37535200-9, 45000000-7)

Zamawiający: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pawłowie z siedzibą w Pawłowie przy ul. Pietrowickiej 16 – postępowanie zmierzające do udzielenia zamówienia publicznego do momentu podpisania umowy przeprowadza na podstawie pełnomocnictwa z dnia 05.08.2010 Gmina Pietrowice Wielkie.

Termin realizacji: do 15.10.2010r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Termin składania ofert: 25.08.2010 godz 13:00 pok. nr1 w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego

Uwagi: Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP w dniu 10.08.2010 pod nunerem 215351-2010

Pliki do pobrania:

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wyjaśnienia do SIWZ


SIWZ

Dokumentacja

Zakup i transport opału do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie

27.07.2010

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.

Przedmiot przetargu: Zakup i transport opału do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie (CPV 60.12.31.00-7)

Termin realizacji: 01.09.2010r. do 30.04.2011r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Termin składania ofert: 05.08.2010 godz 10:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP w dniu 27.07.2010 pod nunerem 226586-2010

Pliki do pobrania:

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZMIANY DO SIWZ (03.08.2010)

SIWZ

Przewóz uczniów do placówek oświatowych położonych na terenie gminy, na basen oraz oddanie w dzierżawę autobusu szkolnego będącego własnością Zamawiaj

16.07.2010

„Przewóz uczniów do placówek oświatowych położonych na terenie gminy, na basen oraz oddanie w dzierżawę autobusu szkolnego będącego własnością Zamawiającego w roku szkolnym 2010-2011 ” (CPV: 60000000-8)
 
 
Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.
Przedmiot przetargu:
 
1)kompleksowy przewóz  uczniów do placówek oświatowych położonych na terenie gminy w roku szkolnym 2010- 2011 począwszy od dnia 01.09.2010r.

Samborowice – Lekartów – Pietrowice Wlk-25 uczniów
Cyprzanów – Pietrowice Wlk-29 uczniów
Gródczanki – Pietrowice Wielkie-19 uczniów
Amandów – Krowiarki – Pietrowice Wielkie-30 uczniów
Maków – Pietrowice Wielkie-19 uczniów  
Pawłów – Żerdziny – Pietrowice Wielkie-26 uczniów
Maków – Pawłów-21 uczniów
Żerdziny – Pawłów-30 uczniów
Krowiarki – Pawłów-1 uczeń
Lekartów – Cyprzanów- 2 uczniów
Racibórz – Pietrowice Wielkie- 1 uczniów   

2)przejęcie w dzierżawę autobusu marki JELCZ stanowiącym własność Gminy Pietrowice Wielkie
3)przewóz dzieci raz w tygodniu na basen do Raciborza z:
ZS Pietrowice Wlk – 22 uczniów
ZSP Samborowice – 50 uczniów
ZSP Krowiarki i Pawłów – 50 uczniów
4)dodatkowe warunki udzielenia zamówienia:
rozliczenie ilości przewożonych uczniów odbywać się będzie na podstawie wykupionych biletów miesięcznych,
w celu rozładowania przepełnienia w autobusach uruchomione zostaną dodatkowe kursy,
zapewnienie wszystkim uczniom przewozu we wszystkich kursach i dniach, w których odbywają się zajęcia

Termin realizacji: rok szkolny 2010/2011

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Termin składania ofert: 26.07.2010 godz 10:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP w dniu 16.07.2010 pod nunerem 190181-2010

Pliki do pobrania:

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

SIWZ

 

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij